28-12-07

AAT goes Youtube

Op youtube zijn een hele boel filmpjes te vinden over AAT. Klik op de foto's voor de filmpjes!!

kitten

bril

Opleiden van AAT hond

zetel

09:57 Gepost door k in AAT | Permalink | Commentaren (5) | Tags: clips, aat |  Facebook |

06-12-07

De ark van Noah

kipJosé de Bresser (psychiatrisch verpleegkundige en kynologe) en Maria Spaninks (kynologe) hebben het project "De ark van Noah' opgericht.
Samen proberen zij een heel diverse dierenbende (ezels, kalfje, honden, kippen enzovoort) te socialiseren. Met al deze dieren komen ze naar mensen die niet zo mobiel meer zijn. Zo kunnen ook deze mensen genieten van de aanwezigheid van dieren. Dit lovenswaardige project verdient ook een plaatsje op TOP. Klik op de foto (met de kip) voor hun site of kijk even bij Sites uit Nederland (rechterkolom)buldog

11:57 Gepost door k in Deze site | Permalink | Commentaren (2) | Tags: aat, thuisbezoek |  Facebook |

05-12-07

AAT Blog

aatConny mailde me met het adres van haar AAT blog.
Conny heeft 4 honden en woont in Huissen. Sinds 2002 gaat ze weekelijks met één van haar honden naar verpleeghuis Kalorama in Beek-Ubbergen om mensen met dementie te bezoeken samen met een vriendin Bonny Smits. Zij verzorgt als activiteitenbegeleider de activiteit. Het hondenbezoek is een offïciële activiteit op de afdeling. Door een dier in te zetten, lukt het vaak makkelijker echt contact te maken met bewoners.
Ik vond haar blog zeker de moeite dus daarom vind je op de foto de link naar haar blog...

Proficiat Conny!

20:30 Gepost door k in AAT | Permalink | Commentaren (1) | Tags: blog, aat |  Facebook |

11-09-07

Zorgboerderijen uit Nederland

Wat is een zorgboerderij?
Een zorgboerderij is een land- of tuinbouwbedrijf waar mensen met een zorgvraag een passende dagbesteding vinden en/of meewerken. Bijvoorbeeld door eieren te rapen, dieren te voeren of planten op te potten. Ieder met zijn eigen mogelijkheden. Een zorgboerderij speelt in op wat iemand kan!

Er zijn zelfstandige boerderijen, waar de boerderij het eigendom is van een agrarisch gezin en er bestaan instellingsboerderijen, waar de boerderij eigendom is van een zorginstelling.

Dagbesteding of arbeidstraining
De meeste zorgboerderijen bieden dagbesteding voor mensen die zorg en begeleiding nodig hebben. Hoeveel zorg en begeleiding iemand nodig heeft verschilt per persoon.
Er zijn ook boerderijen die sociale activering, arbeidstraining of een begeleide werkplek bieden. Het werk op de boerderij is dan bedoeld om arbeidsritme en sociale contacten op te doen.
Het kan ook zijn dat mensen naar de boerderij gaan om bij te komen en zich te bezinnen op de toekomst.

Kinderopvang
Daarnaast zijn er zorgboerderijen die kinderopvang bieden. Net als in een crèche, alleen dan op een boerderij. Er is dan geen sprake van een handicap die speciale begeleiding vraagt.

Werken, wonen of logeren
Zorgboerderijen bieden verschillende vormen van zorg. Meestal gaat het om dagbesteding of arbeidstraining voor een aantal dagdelen per week. Maar er zijn ook boerderijen waar zorgvragers zowel werken als wonen. Daarnaast bestaan er boerderijen die specifiek logeeropvang bieden in het weekend of in vakanties.

Begeleiding
De begeleiding van de zorgvragers op de boerderij gebeurt meestal door de zorgboer en -boerin zelf.
Soms brengen zorgvragers hun eigen begeleiding mee, bijvoorbeeld iemand van de zorginstelling waar zij wonen.
Ook kan het zijn dat de boer en boerin ondersteund worden door een team van begeleiders. Op een instellingsboerderij is er naast de boer een vast team van begeleiders.

Uitstekende sfeer
Wat zorgboerderijen gemeen hebben, is dat de sfeer uitstekend is en dat er wel gewerkt wordt, maar er toch ruimte, structuur en ontspanning is. Door de handen uit de mouwen te steken in de buitenlucht en door het contact met planten, dieren, de aarde en de seizoenen komen mensen tot innerlijke rust en zelfvertrouwen.
Voor wie is de zorgboerderij?
Er zijn zorgboerderijen voor:
Mensen met een verstandelijke beperking
Mensen met psychische of sociale problemen
Mensen met een lichamelijke beperking
(Ex-)verslaafden
(Ex-)gedetineerden (waaronder taakgestraften)
Dementerende ouderen
Ouderen
Mensen met autisme
Mensen met niet aangeboren hersenletsel (n.a.h.)
Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
Jongeren met leer- of opvoedingsmoeilijkheden
Leerlingen uit het speciaal onderwijs
Mensen die burn-out zijn geraakt

De meeste boerderijen richten zich op een bepaalde groep mensen.
Er zijn ook zorgboerderijen die bewust kiezen voor een 'mix' van doelgroepen. In de praktijk blijkt dat dit vaak verrassend goed werkt. Zo zien we bijvoorbeeld dat mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een verslavingsachtergrond vaak heel goed samen kunnen werken en veel van elkaar kunnen leren.

zorgboerderij
Bron of meer info? Klik op de foto!!!

12:23 Gepost door k in AAT | Permalink | Commentaren (2) | Tags: nederland, aat |  Facebook |

02-06-07

Site van de Maand (juni) Stichting Petra

Animal Assisted Therapy bij Stichting Petra

Wat is Animal assisted therapy?

Animal Assisted Therapy (AAT) is een doelgerichte interventie, waarbij een dier, dat aan specifieke criteria voldoet, deelneemt aan een behandelingsproces.

AAT wordt toegepast door een professional, in het kader van zijn beroep (psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, ed). Het dier kan begeleid worden door de professional maar ook door een deskundige vrijwilliger, onder toezicht van een professional.

Animal Assisted Therapy beoogt een verbetering in het psychische, sociale, emotionele, gedragsmatige, cognitieve en/of fysieke functioneren van de cliënt. Alles wordt gedocumenteerd en geëvalueerd door de professional.

- De therapeut zet individuele doelstellingen voorop en documenteert en evalueert het proces
- Doelstellingen kunnen zijn: verbeteren van sociale vaardigheden, verminderen van de angst, verbeteren van de motoriek, verbeteren van de communicatie, verbeteren van de fysieke belastbaarheid, verminderen van spierspanning, enz, enz

Met welke dieren wordt binnen de Animal Assisted Therapy gewerkt ?
Binnen de AAT wordt met diverse diersoorten gewerkt, waaronder huisdieren, paarden, boerderijdieren, maar ook vogels en dolfijnen.
Stichting Petra werk met twee therapiehonden en twee therapiepaarden. De therapiehond Valentine Lovelee of Haely's Future is een speciaal door een medewerkster van Stichting Petra geselecteerde en opgeleide Zwitserse Witte Herder. Voor dit ras is gekozen vanwege zijn grote will-to-please, intelligentie en prachtige, vriendelijke uiterlijk. Lovelee is inmiddels 4 jaar en op alle vlakken geschikt voor haar werk als therapiehond. Klik hier voor de ervaringen van een cliënte met therapiehond Lovelee. De dochter van therapiehond Lovelee, Amazing Jollee Jewel of Joy is op 26 augustus 2006 geboren. Zij zal ook opgeleid gaan worden als therapiehond.

Stichting Petra biedt ook therapie met behulp van paarden aan (therapeutisch paardrijden). Het specifiek werken met paarden leidt naar verhoogd zelfvertrouwen, levenskwaliteit en sociale competentie. Paarden voorzien in een unieke fysieke omgeving (mobiliteit), sociale omgeving (ongedwongen contacten met anderen) en het ervaren van piekmomenten. Door middel van het opzetten van activiteiten waarbij paarden betrokken zijn, wordt de cliënt aangezet gebruikt te maken van of bewust te worden van non-verbale communicatie, assertiviteit, creatief denken, probleemoplossend gedrag, leiderschapsvaardigheden, nemen van verantwoordelijkheid, teamwork en vertrouwen in de ander.
Je kan Stichting Petra bekijken op hun link bij Site uit Nerderland (deze website, rechter kolom)petra

20:52 Gepost door k in AAT | Permalink | Commentaren (0) | Tags: eat, aat |  Facebook |

08-05-07

Ponyhoeve te Gullegem

In Libelle vond ik een artikel over een dame die werkt bij een project waar ze Animal Assited Therapy geven. Dit is nog uitgebreider dan met paarden alleen: deze mensen werken ook met (kleine) boerderijdieren
Hun doelgroep is ook heel ruim: mensen met burn out, tieners met spijbelproblematiek, multiproblemenjongeren enzovoort
Een lovenswaardig initiatief dat natuurlijk in aanmerking komt voor deze site.
Onderstaand artikel vond ik wel knap: het illustreert de zoektocht van mensen om te beginnen met animal of equine assited therapie.
We hebben nog een hele weg te gaan maar dankzij deze mensen komen we weer een stapje dichterbij

Wil je hen bereiken: klik dan links op "West Vlaanderen" => ponyhoeve te Gullegem

hoofdDoor jarenlange werkervaringen met dieren en kinderen kwamen Hendrik en Natalie al gauw tot de conclusie dat de invloed van dieren op het gedrag en de inzet van kinderen motiverend, stimulerend en helend werkt.

Op zoek naar meer theoretische informatie rond het werken met dieren woonden zij in 2005 het internationaal congres Animal Assisted Therapy te Brussel bij. Meteen waren zij overtuigd van de werking van AAT binnen de hulpverlening en er werd besloten in die richting verder te gaan werken.

Weldra werd Hendrik geconfronteerd met het probleem om professioneel opgeleide AAT-medewerkers te vinden. Hij constateerde dat hij niemand vond met dergelijk certificaat en dat er in België zelfs geen AAT-opleiding kan gevolgd worden.

Wat verderop in Vlaanderen waren twee dames, de ene afgestudeerd in de psychologie en de andere in maatschappelijk werk, zich reeds jaren aan het specialiseren in Animal Assisted Therapy. Deze interesse was eveneens gegroeid vanuit jarenlange werkervaringen. Rosianne en Katrien hadden zich echter voorgenomen om zich eerst professioneel te scholen in AAT. Na zelfstudie en enkele buitenlandse bezoeken trok Rosianne naar Green Chimneys te Brewster USA, het oudste AATcentrum ter wereld. Nadien kon zij werkervaringen opdoen in het centrum van Guy Gilbert te Faucon alwaar moeilijk opvoedbare jongens een thuis krijgen temidden van dieren en een uitgestrekte natuur. Na enkele specifieke opleidingen en zelfstudie in AAT vertrok ook Katrien naar Green Chimneys USA om een gespecialiseerde opleiding AAT te volgen.

Beiden hadden nu, naast hun basisopleidingen, de nodige AAT-certificaten op zak doch de zoektocht naar een geschikte locatie en vooral het ontbreken van financiën om dit AAT-project te kunnen realiseren, speelde hen serieuze parten.

Heel toevallig kwam Hendrik via internet bij Liza terecht die samen met Rosianne een afspraak maakte om naar enkele zwangere merenguepaardjes te gaan zien.

Midden op het platteland rond het Brugse ontstond tussen Hendrik en Rosianne een gesprek over hippotherapie in Vlaanderen.

Heel terloops werden de AAT-opleidingen in Amerika vermeld, maar ondanks de hevige windvlagen had Hendrik wel degelijk heel goed gehoord en wat hij hoorde klonk blijkbaar als muziek in zijn oren.

De verbazing van de oprichtsters van het AAT-centrum vzw was dan ook groot, wanneer een week later het eerste telefoontje van de oprichter van de vzw De Ponyhoeve kwam …

20:14 Gepost door k in AAT | Permalink | Commentaren (4) | Tags: gullegem, eat, aat |  Facebook |