29-12-07

Boekbespreking; Geschenk van de dolfijnen (Kirsten Kuhnaert)

Eerste zin: Timmy is een kind van de zon. Op de dag dat hij besloot een deel van dit leven te worden scheen de zon, op de dag van zijn geboorte scheen de zon en ook op de noodlottige dag van zijn ongeval scheen de zon –bij de doop van zijn kleine zusje Kira.

 

 Passage:  En toen gebeurde het eerste uit een reeks van vele duizende kleine wonderen op Timmy’s reis met de dolfijnen naar een betere wereld. Op een keer aan het eind van de gebruikelijke 40 minuten toen mijn zoon in het water lag en Spunky tegen zijn voeten stootte om hem zachtjes voort te duwen, lachte Timmy hardop. Hij lachte, hij lachte werkelijk, echt waar, hij lachte, hij lachte heel hard en kraaide van plezier.


Clue: Vrouw en haar gehandicapte zoon beginnen aan dolfijnentherapie

Achterflap:. Op de doopdag van haar dochter verandert het leven van Kirsten Kuhnert op dramatische wijze : haar zoontje verdrinkt in een zwembad. Een arts weet het jongetje nog te reanimeren, maar het is blijvend gehandicapt. In hun zoektocht van dokter naar dokter belanden Kirsten en Timmy uiteindelijk in Florida voor het volgen van een dolfijnentherapie. Het resultaat is verbluffend : Timmy gaat zienderogen vooruit . Gestimuleerd door deze ervaring richt Kirsten daarna de stichting "Dolphin Aid" op, om daarmee ook andere kinderen van deze heilzame therapie te laten profiteren.

"Geschenk van de dolfijnen" verhaalt over de wonderbaarlijke verandering in het bestaan van een vertwijfelde moeder en haar gehandicapte zoontje.

 

Auteur: De Duitse schrijfster is in 1994 stewardess en succesvol parttime manager van een bedrijf voor sportsponsoring. Ze beweegt zich in een omgeving van adellijke en beroemde personen, als haar tweejarige zoontje Timmy na een bijna-verdrinking in een epileptische coma raakt. Haar netwerk verandert ingrijpend: alleen echte vriendschappen bewijzen zich. Ook haar huwelijk gaat stuk. Haar vroegere vooroordelen en onbewustheid worden aangepakt, evenals de arrogantie en betweterigheid van de behandelende medici. In contact met de Amerikaanse grondlegger van de Dolphin Human Therapy, de neuroloog Dr. Nathanson, krijgt ze weer hoop op genezing van haar getormenteerde kind. Als hij eindelijk weer na 11/2 jaar lacht om een dolfijn in Florida, is haar idee voor de stichting Dolphin Aid geboren, die de prijzige behandeling (10.000 euro) van vergelijkbaar zieke kinderen kan sponsoren. Ze inspireert andere wanhopige ouders en krijgt veel media-aandacht, ook omdat Prins Leopold van Beieren (zelf vader van een gehandicapt kind) beschermheer wordt. Haar leeuwinnengevecht voor een toekomst voor haar kind leest makkelijk, prikkelend en overtuigend. Omslag met kinderhandje op dolfijnsnoet.

 

dolfijnen

20:42 Gepost door k in EAT | Permalink | Commentaren (2) | Tags: dolfijn |  Facebook |

17-09-07

Ontstaan Hippotherapie

Op de vraag "Hoe is therapie met paarden ontstaan?" moest ik het antwoord schuldig blijven.
Na een zoektocht op het net vond ik op http://members.tripod.com/hippocitta/geschiedenis.html deze info:

Geschiedenis

Dat paardrijden en de omgang met paarden in de opvoeding en voor de persoonlijkheidontwikkeling een belangrijke rol kunnen spelen, was al bekend bij de oude Grieken. Xenophon (400 v. Chr.), van wie het eerste overgeleverde schrift over de rijkunst afkomstig is, benadrukt in zijn rijleer het opvoedkundige aspect van paardrijden voor de ruiter. Vele eeuwen later verkondigde de Duitse dichter en wetenschapper Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832): "Mensch und Pferd verschmelzen hier so in Eins, dass man nicht sagen könnte wer wen erzieht."

In alle bekende rijkunst theorieën van de hippische grootmeesters van de 20e eeuw of daarvóór (La Geringere Pluvinel, en de hoofdinstructeurs van de Spaanse Rijschool te Wenen: Albrecht en Podhajsky) worden de psychologische en pedagogische aspecten van het paardrijden benadrukt. Sinds het begin van de 20e eeuw werden de therapeutische aspecten van het paardrijden meer gericht onderzocht.

De eerste wetenschappelijke publicatie dateert van 1909 en is van de hand van de arts R. Pieckenbach: "Der Einfluss des Reitsports auf den Menschlichen Organismus". Pieckenbach beval het paardrijden aan voor de versteviging van het skelet, voor soepeler gewrichten, om de eetlust te bevorderen en voor algeheel aansterken. Maar ook wees hij op mogelijke psychosomatische effecten.

Een groot voordeel van het paardrijden ten opzichte van de traditionele bewegingstherapie of sensomotorische therapieën is de stimulerende werking die van het paard blijkt uit te gaan, zowel op lichamelijk als psychisch vlak. G. Zander (1890) ondernam tevergeefs een poging om het unieke bewegingsmechanisme van het paard door een apparaat te simuleren. Kennelijk bezit het paard extra kwaliteiten zoals warmte en een persoonlijkheid, hetgeen een ingenieuze bewegingsmachine mist, en die mede bepalend zijn voor de heilzaamheid van de therapie.

De Deense Lis Hartel gaf het onderzoek naar de mogelijkheden van therapie met paarden een grote impuls. De amazone belandde door polio in een rolstoel, maar hielp zichzelf met ijzeren wilskracht uit de stoel en terug op de rug van haar paard. Ze won daarna zelfs twee keer Olympisch zilver in de dressuur, in 1952 en 1956. Zij werd het voorbeeld bij uitstek van de kracht die van een sterke motivatie op revalidatie uitgaat.

Daarna waren de publicaties op het gebied van therapeutisch paardrijden niet meer te tellen. In 1970 werd in Duitsland het Kuratorium für Therapeutisches Reiten opgericht. Oostenrijkse en Zwitserse organisaties verenigden zich naar Duits voorbeeld en onderhouden nauwe contacten met het Kuratorium. Artsen, fysiotherapeuten, pedagogen, psychologen, hippologen en wetenschappelijke instituten bundelden hun krachten. De psychotherapeut Antonius Kroeger introduceerde het orthopedagogisch voltigeren en werd een van de belangrijkste publicisten op dit gebied.

Sinds de jaren 80 zijn er in het Duitstalige Europa drie vormen van therapeutisch paardrijden, in de Engelstalige landen ook vaak equitherapie genoemd:
1. Hippotherapie (Fysiotherapie op het paard), ontwikkeld vanuit medisch perspectief
2. Paardrijden voor Gehandicapten (Behindertenreiten), ontwikkeld vanuit de sport
3. Orthopedagogisch voltigeren of paardrijden (Heilpaedagogisches Voltigeren), ontwikkeld vanuit de pedagogiek en psychologie.

In de jaren negentig is daaraan toegevoegd:
1. Therapeutisch paardrijden, ontwikkeld vanuit de psychotherapie, in samenwerking met hippische deskundigen zoals rij instructeurs en trainers.
Waar het vandaan komt; achtergronden en standaards

Voor elke therapeutische vorm bestaat een eigen opleiding. De activiteiten worden gebundeld door het Kuratorium. De Oostenrijkse en Zwitserse zusterorganisaties vonden na enkele jaren aansluiting en staan in nauw contact met het Duitse Kuratorium. Het D.K.Th.R. zorgt voor de richtlijnen van opleidingen en kwaliteitsbewaking bij de praktijkuitoefening van therapeutisch paardrijden door geregistreerde therapeuten. Het zorgt voor de contacten en ervaringsuitwisseling ook op internationaal niveau, en voor de ontwikkeling van equitherapie. Op deze manier kon hier een kennis pool geschapen worden voor de aan de basis werkzame therapeut. Zo hoeft deze niet steeds het wiel opnieuw uit te vinden als hij voor zijn specifieke doel de geschikte therapievorm zoekt.

Aan meerdere psychologische universiteiten zijn inrichtingen voor equitherapie verbonden. Die doen wetenschappelijk onderzoek naar de doelmatigheid en de effecten van equitherapie bij verschillende indicaties. Deze variëren van ontwikkelingsstoornissen tot de behandeling van getraumatiseerde vrouwen. Duitsland en Oostenrijk onderscheiden in de activiteiten voor paardrijden gehandicapten en therapeutisch paardrijden de eerder genoemde richtingen:
1. Hippotherapie (HT, Fysiotherapie op het paard)
2. Paardrijden Gehandicapten (PG, Behindertenreiten)
3. Orthopedagogisch voltigeren/paardrijden (OPV/R, Heilpaedagogisches Voltigieren/Reiten)
Voor deze drie richtingen bestaat in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland sinds ruim 20 jaar een gedegen en gestandaardiseerde opleiding met een diploma en een beroepsprofiel. De beoefenaars zijn georganiseerd in het D.K.Th.R. Elke richting specificeert haar therapeutische doel, de achtergrond en de functie van de therapeut en zijn interventies, de hippische techniek, en de functie die het paard bij het beoogde therapeutische proces heeft.

08:46 Gepost door k in EAT | Permalink | Commentaren (14) | Tags: geschiedenis |  Facebook |

15-08-07

Hippotherapie in Dendermonde

In de in de streek goed gekende manege Rijbaan Piet geeft men ook hippotherapie. Het adres is Schoolstraat 4 - 9200 DENDERMONDE. Meer info vind je op hun site. Zie links: Oost Vlaanderen

rijbaan pietHoe gaat het in zijn werk ?

Het paard gaat meestal met begeleider in stap aan de lange teugel met therapiesingel. De ruiter rijdt zonder zadel met een dekje en de therapiesingel. Er wordt passief, later actief (indien mogelijk) gereden.
Onder het actief rijden verstaan we het uitvoeren van een aantal oefeningen aan de hand van een uitgewerkt behandelingsschema.

Wat is het doel ?

Het verbeteren van de motoriek, houding, coördinatie, ontspanning brengen, tonusverbetering, en nog veel meer.

Waarom het paard als therapeutisch middel ?

Het paard fungeert als stimulator, motivator en activator. De bewegingen van de paardenrug (met uniek bewegingspatroon) en de warmte van de paardenrug zorgen voor permanente prikkels. Deze prikkels verbeteren de houding, het bewegingsverloop, het evenwicht, enz. Door de omgang met het paard worden alle zintuigen geprikkeld en spelen er veel meer psychohygiënische aspecten een rol dan in een normale klinische fysiotherapeutische setting.

Welke paarden gebruiken wij ?

Wij beschikken over een aantal paarden van het ras "Ierse Tinker".
Dit ras staat voor rustige, lieve, geduldige paarden, m.a.w. de ideale partners voor deze therapie. Onze paarden worden dagelijks bereden en zijn vaste waarden binnen de manège.

Therapiedagen : elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag op afspraakUren : volgens afspraak (een therapieles = 30 minuten)
Lessen : zowel individueel als in groep
Voor wie : voor lichamelijk en geestelijk andersvaliden

Contacteer hen vrijblijvend voor info :
Mevr. Karin Van Herck
kinesitherapeute met meer dan 15 jaar ervaring en zelf ruiter
Mevr. Dany Limbourg
manègehoudster en ervaren lesgeefster (meer dan 30 jaar)

12:46 Gepost door k in EAT | Permalink | Commentaren (13) | Tags: eat |  Facebook |

12-07-07

Site van de Maand (July): Paard & Therapie uit Zeeland (NL)

Paard en therapie staan centraal op "Boerderij de Biezen" in Eede, Brieversweg 15, dicht bij de Belgisch/Nederlandse grens in Zeeland.

Ten eerste is er een praktijk voor therapeutisch paardrijden gevestigd. Het accent ligt op de therapie met kinderen: Er wordt met hulp van een paard op basis van een orthopedagogische achtergrond gewerkt aan ontwikkelingsstoornissen zoals mentale en fysieke handicaps en achterstanden, leer- en/of motivatieproblemen, Downsyndroom, AD(H)D, autisme, visuele en auditieve stoornissen en gedragsafwijkingen.

Ten tweede ligt er de zetel van de "Stichting paard en therapie". Haar doel is het ondersteunen van de werking van de praktijk en het clienteel maar ook het stimuleren en bevorderen van Equine Assited Therapy (EAT) in het algemeen.

Wil je naa de site klik dan bij Sites uit Nederland (rechts) op Paard & Therapy (Zeeland) voor de directe link of klik dubbel op onderstaande foto

hippohippo2

01:00 Gepost door k in EAT | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-07-07

CAP magazine artikel over EAT

CAP
In CAP magazine (het grootste paardenmagazine van Vlaanderen) staat in deze editie (Juli/Augustus 2007) een artikel "Alles over Hippotherapie"
Het artikel beschrijft een dag in de manege van meandercomplex te Dilsen Stokken. Buiten het feit dat je heel wat infor krijgt, is het leuk dat er enkele adressen (en de kostprijs) bijstaat waar je hippotherapie kunt volgen.
Op naar de boekenwinkel dus voor de nieuwe CAP.
Klik op de foto (deze prent is niet de recente cover) voor naar hun site te gaan.

21:30 Gepost door k in EAT | Permalink | Commentaren (2) | Tags: artikel |  Facebook |